Pedagogickí zamestnanci

Trieda
foto
Meno a priezvisko
PaedDr. ThLic. Margita Borová
Mgr. Katarína Gurová
Ing. Jarmila Jarošová
Výchovný poradcaIng. Mariana Kutliaková
špeciálny pedagógMgr. Bohdana Hlaváčová
Mgr. Ľuboš Šípoš
1.AMgr. Silvia Jevošová
1.BMgr. Eva Bojnáková
2.ročMgr. Viera Mazuráková
3.AMgr. Dana Masničáková
3.BMgr. Marcela Fernezová
4.AMgr. Iveta Kakačková
4.BMgr. Monika Madleňáková
5.AMgr. Mária Rusinová
5.BMgr. Martina Pitáková
6.AMgr. Martin Fider
6.BMgr. Viera Bolibruchová 
7.AIng. Anna Chudjáková
7.BMgr. Jana Kutláková
8.AMgr. Oľga Hajdučáková
8.BMgr. Katarína Pisarčíková
9.AMgr. Ľubomíra Nováková 
9.BMgr. Lenka Dubašáková
Mgr. Zlatica Staníková